شرکت مهندسي آتي روش در طول سال ها فعاليت خود در زمينه اتوماسيون صنعتي افتخار همکاري با اکثر کارخانجات صنعتي را داشته ،به طور خلاصه اسامي برخي از آنها به شرح ذيل تقديم حضورتان مي گردد