شرکت فني و مهندسي آتي روش پس از سال ها کسب تجربه در طي ارائه خدمات و اجراي پروژه هاي صنعتي در زمينه اتوماسيون صنعتي و همچنين اجراي سمينارهاي آموزشي و دوره هاي مقدماتي و پيشرفته درايو در شرکت هاي بزرگ اقدام به راه اندازي آموزشگاه تخصصي اينورتر نموده است .هدف اين آموزشگاه ارائه خدمات آموزشي به پرسنل فني کارخانجات مي باشد.